Svensk Hallteknik AB

Vi åtar oss konstruktion, leverans och montering av företrädesvis stommar till hallbyggnader på av beställaren färdigställd grund.

Hitta våra referenser, läs om våra projekt och titta på bilder från olika projekt vi jobbar och har jobbat med genom åren.

Vad vi gör

Sedan 1986 har vi verkat i Sverige, Finland och Norge inom området större hallbyggnader för sport, industri och lantbruk.

Konstruktion
Vi besitter genom våra medarbetare mer än 40 års erfarenhet av trä- och stålkonstruktion. För produktutveckling och konstruktion samarbetar vi med professor Lars Stehn och professor Bernt Johansson vid Tekniska Högskolan i Luleå.
Optimerad entreprenad
Vi kan optimera entreprenaden utifrån gällande förutsättningar och utifrån våra kunskaper beträffande statik och montageteknik. Det innebär idsåtgången på byggarbetsplatsen kan minimeras, vilket inneburit att vi regelbundet anlitas som underentreprenör av större byggnadsföretag.
Limträ och stål
Limträkonstruktioner har flera fördelar förutom konkurrensmässigt pris och låga försäkringspremier, men vi har även utvecklat och byggt kombinationer av limträ och stål och rena stålkonstruktioner.

Kontakta oss

Vi sitter i trevliga lokaler precis vid Enebybergs Station

Adress:

Östra Banvägen 10 B

182 46 Enebyberg

Telefon: 08-735 80 55

Epost: info@hallteknik.se