Projekt

Konstruktion

Vi besitter genom våra medarbetare mer än 40 års erfarenhet av trä- och stålkonstruktion. För produktutveckling och konstruktion samarbetar vi med professor Lars Stehn och professor Bernt Johansson vid Tekniska Högskolan i Luleå.

Optimerad entreprenad

Vi kan optimera entreprenaden utifrån gällande förutsättningar och utifrån våra kunskaper beträffande statik och montageteknik. Det innebär idsåtgången på byggarbetsplatsen kan minimeras, vilket inneburit att vi regelbundet anlitas som underentreprenör av större byggnadsföretag.

Limträ och stål

Limträkonstruktioner har flera fördelar förutom konkurrensmässigt pris och låga försäkringspremier, men vi har även utvecklat och byggt kombinationer av limträ och stål och rena stålkonstruktioner.