Om oss

Svstockholmbfloggoensk Hallteknik AB har bedrivit verksamhet i Sverige, Finland och Norge sedan 1986 inom området större hallbyggnader för sport, industri och lantbruk.

Vi åtar oss konstruktion, leverans och montering av företrädesvis stommar till hallbyggnader på av beställaren färdigställd grund.

Ansvarig för vår verksamhet är civilingenjör Jonas Lindbom som är VD sedan 2002. Svensk Hallteknik besitter idag genom sina medarbetare mer än 40 års erfarenhet av trä- och stålkonstruktion.

För produktutveckling och konstruktion samarbetar vi med professor Lars Stehn och adj. professor Mikael Möller vid Luleå tekniska universitet.

Vi har utvecklat konstruktionsteknik och montagemetoder, vilket har lett till att uppdragen i stor utsträckning kommit att röra sig om mycket stora fria spännvidder. Vi kan därför leverera hallar och kupoler med mer än 100 meters spännvidd.

Särskild tonvikt har lagts på limträkonstruktioner, som förutom att vara prismässigt konkurrenskraftiga även har andra betydelsefulla fördelar såsom invändig underhållsfrihet, brandklassificering, resistens i aggressiv miljö och låga försäkringspremier.

Ur estetisk och miljömässig synpunkt har trä stora företräden framför stål. Vid byggnadsutformningen kan träets skönhetsvärden exponeras. Lättheten att bearbeta materialet med enkla handverktyg ger speciella möjligheter till utformning av anslutande installationer och byggnadsdelar, ändringar och ombyggnader kan dessutom enkelt utföras.

För de fall där ekonomiska och andra förutsättningar gör limträ mindre konkurrenskraftigt, har vi utvecklat och byggt kombinationer av limträ och stål, även som rena stålkonstruktioner.

Svensk Halltekniks specialisering ger unika möjligheter att för varje objekt optimera entreprenaden utifrån gällande förutsättningar och utifrån våra kunskaper beträffande statik och montageteknik. En viktig konsekvens härav är att tidsåtgången på byggarbetsplatsen kan minimeras. Detta har medverkat till att vi regelbundet anlitas som underentreprenör av större byggnadsföretag.